Bedrijfstaxatie

Wij zijn TMI gecertificeerd.

Redenen om een bedrijfspand te taxeren

Er zijn veel redenen om jouw bedrijfspand te laten taxeren. Denk hierbij onder andere aan:

- Een aan- of verkoopbeslissing;
- De aanvraag van een financiering;
- Beoordeling redelijke huurprijs / huurprijsherziening;
- Fiscale doeleinden;
- Een bezwaar tegen een WOZ-beslissing;
- Enzovoort.

Waarderingsgrondslagen

Ons zusterbedrijf Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars beheerst verschillende methoden om onroerende zaken te waarderen, waaronder de de Bruto Aanvangsrendement-methode - Netto Aanvangsrendement-methode) (BAR-NAR- methode) en de Discounted Cashflow methode (DCF-methode). Zij levert een inhoudelijk kwalitatief en professioneel rapport met een uitgebreide onderbouwing van de waarde van het bedrijfspand.

Richtlijnen

De taxateurs zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), het VastgoedCert en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). De rapporten voldoen aan de hoge eisen van EVS en desgewenst stellen wij een rapport op conform het model van TMI.
Dennis Kuiper
Dennis Kuiper is geregistreerd in het register 'Bedrijfsmatig Vastgoed' van VastgoedCert en NRVT, als één van de weinige makelaars in de regio. Ons zusterbedrijf Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars is dan ook een erkend kantoor om op professionele wijze bedrijfstaxaties uit te voeren voor zowel het MKB als voor fiscale- en financiële instellingen.