Delta Lloyd

Verzekeringskaarten

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom heeft Delta Lloyd verzekeringskaarten gemaakt. In die kaarten maakt Delta Lloyd informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. Zij gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. De Delta Lloyd verzekeringskaarten voldoen aan die regels.

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. Je kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen.

Hier kun je de verzekeringskaart per soort verzekering downloaden. Voor de verzekeringskaarten voor Schade en Zorg kun je hier terecht.