1062

klanten beoordelen ons met een

9,3

!
Mijn Van Ekeren Stuur een e-mail
Afspraak maken?
Venster sluiten ×
Afspraak maken?
Bel ons: 0183 67 29 92
Email ons: info@vanekeren.nl
WhatsApp ons: 06 8369 9484
Lines Lines

Algemene aansprakelijkheid

Wanneer is iemand aansprakelijk?

Er zijn drie bronnen van aansprakelijkheid

 • Op grond van contract of overeenkomst
  Bijvoorbeeld als je tekort schiet in de toezeggingen die je hebt gedaan.
 • Op grond van de wet
  Door feitelijk handelen en/of nalaten volgt schuld- en/of risicoaansprakelijkheid.
 • Uit onrechtmatige daad
  Dat zijn daden die volgens de wet tot een verplichting tot schadevergoeding leiden.

Wat is het verschil tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid
Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van verwijtbaarheid door de veroorzaker. Bij risicoaansprakelijkheid speelt ‘schuld’ geen rol. Als het risico zich voordoet, ben je aansprakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eigenaar van een opstal en de bezitter van dieren.

Aansprakelijkheid tussen gemotoriseerde en niet gemotoriseerde deelnemers in het verkeer

Hoe zit het met de extra bescherming aan jonge, niet- gemotoriseerde verkeersdeelnemers?
Is het kind jonger dan 14 jaar dan zijn de onderstaande regels van toepassing:

 • De bestuurder is aansprakelijk voor de schade bij het kind. Alleen indien de bestuurder niets te verwijten valt of het kind de schade opzettelijk heeft veroorzaakt, vervalt de aansprakelijkheid.
 • De vergoeding van de schade van de bestuurder is afhankelijk van de mate van schuld. De bestuurder moet in ieder geval rekening houden met de fouten van de fietser en aantonen dat hem/haar absoluut niets valt te verwijten.

En als het kind 14 jaar of ouder is?
De voetganger of fietser krijgt minimaal 50% van zijn schade vergoed, ook als er sprake is van eigen schuld. Afhankelijk van de mate van schuld van beide partijen wordt de overige 50% verdeeld.

Aansprakelijkheid werkgever ten opzichte van de werknemer

Op het werk ben ik van de stelling afgevallen. Wie dekt de schade aan mijn kleding- en letselschade?
Het uitgangspunt is dat de werkgever aansprakelijk is. Je werkgever kan alleen onder de aansprakelijkheid uitkomen als hij kan aantonen dat hij zich aan de zorgplicht heeft gehouden. Je werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor veilige werkomgeving, goede veiligheidsinstructies en toezicht houden. De bewijslast ligt dus bij de werkgever. Alleen als je de schade opzettelijk hebt veroorzaakt of bewust roekeloos bent geweest, bestaat de mogelijkheid dat je de schade niet (volledig) krijgt vergoed.

Tips

 • Zorg voor bewijzen. Maak een verslag van de gebeurtenissen rondom het ongeluk, verzamel getuigen en beeldmateriaal.
 • Ga direct naar de (huis)arts voor bewijs van de letselschade.
 • Stel de wederpartij aansprakelijk via het schadeformulier van de verzekeraar.
 • Houd alle onkosten nauwkeurig bij. Het is van belang dat je daar bewijsstukken voor aan kunt leveren.

Tot slot

Onze toegevoegde waarde is je te helpen indien je schade hebt opgelopen of aansprakelijk wordt gesteld. Neem contact op met één van onze schadebehandelaars. Zij helpen je graag om je schade te verhalen of je bij te staan bij aansprakelijkheid. Jouw zorg is onze zorg.

Aansprakelijkheid

Het geld regelen voor jouw droomhuis doe je niet alleen.

Maak nu een afspraak voor een gratis 1e hypotheekgesprek.

0183 67 29 99hypotheken@vanekeren.nl
Hypotheek aanvragen
Contact