Heb jij je overlijdensrisicoverzekering (OVR) goed afgedekt?

Een overlijdensrisicoverzekering keert aan de nabestaande(n) een éénmalige bedrag uit nadat de verzekerde, tijdens de looptijd van de verzekering, is overleden. De nabestaanden kunnen de uitkering aanwenden om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen, om financiële verplichtingen na te komen, je nabestaandenpensioen aan te vullen of om je (klein)kinderen te laten studeren.

Kenmerken
• Een vaste looptijd. Bij het sluiten van een hypotheek is de OVR meestal gelijkgesteld aan de looptijd van de hypotheek.
• Het verzekerde bedrag is gelijk of daalt tijdens de looptijd van de verzekering.
• De verzekeraar betaalt het verzekerde bedrag nadat de verzekerde binnen de looptijd overlijdt. De uitkering wordt meestal gebruikt om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen.
• Je ontvangt niets als de verzekerde na de looptijd van de verzekering overlijdt.
• Het is geen spaarrekening. Je bouwt niets op.

Vormen van OVR

Gelijkblijvend bedrag
Overlijden van de verzekerde binnen de looptijd heeft als gevolg dat de nabestaanden het vastgestelde bedrag ontvangen.

Dalend bedrag
Er wordt meestal een OVR afgesloten die past bij de hypotheekvorm. Bij een lineaire hypotheekvorm daalt het bedrag per jaar met een vast bedrag. Stel dat de hypotheek van € 300.000 in 30 jaar lineair wordt afgelost. De uitkering van de OVR neemt dan elk jaar met € 10.000 (€ 300.000/30) af.
Bij een annuïtaire lening daalt het bedrag een aantal procenten per jaar. In de eerste helft van de looptijd daalt het bedrag minder snel dan in de tweede helft van de afgesproken looptijd.

Is een OVR verplicht bij het sluiten van een hypotheek?
Het verschilt per geldverstrekker en is mede afhankelijk of je een hypotheek met of zonder Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG) afsluit. Een aantal banken stelt een overlijdensrisicoverzekering verplicht, bijvoorbeeld voor het deel van de hypotheek dat uitkomt boven de 80% van de woningwaarde.

Fiscaal

Uitkering onbelast
De uitkering uit een ORV is onbelast. Je ontvangt dus een netto bedrag. Het bedrag wordt wel gezien als vermogen. Je zal mogelijk vermogensbelasting moeten betalen. De mogelijkheid bestaat dat je daardoor wel vermogensbelasting moet betalen. Zie op de site van de belastingdienst voor de hoogte van het heffingsvrij vermogen.

Erfbelasting bij uitkering
De regels van erfbelasting zijn van toepassing. Zorg dat je in huwelijkse voorwaarden of in een samenlevingscontract een bepaling door de notaris laat opmaken waardoor de uitkering uit een ORV vrij van belasting is. Voorkom door kruislings te verzekeren – jij betaalt de premie van de ORV van je partner en jouw partner die van jou – dat jij of je partner erfbelasting over de uitkering betaalt.

Gezondheidsverklaring

Voor het acceptatieproces en de hoogte van de premie is de gezondheid van de verzekerde een belangrijke en mede bepalende factor. Verzekeraars stellen geen extra vragen over de gezondheid van de verzekerde als het verzekerde bedrag lager is dan € 278.004 (2019). Denk bijvoorbeeld aan extra vragen over bijvoorbeeld erfelijke ziektes en dergelijke. Boven het voornoemde bedrag mag de verzekeraar altijd een gezondheidsverklaring en een medische keuring eisen. Een aantal verzekeraars hanteert lagere premies voor niet rokers (het niet rokers-tarief).

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij helpen je graag bij het sluiten van een ORV. Jouw zorg is onze zorg.