Missie en Visie

Klantvriendelijk, klantgericht en klantgedreven.

Onze missie

Onze ambitie is om het verzekerings- en hypotheekkantoor in de regio te worden. Bekend te staan als; de organisatie die integriteit, deskundigheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Een organisatie die mede door mond-tot-mond reclame, door ambassadeurschap van onze tevreden klanten en door een moderne look en feel ‘het gezicht’ van en ‘een begrip’ in de regio is geworden.

Wij willen er alles aan doen om de wensen en behoeften van onze klant te leren kennen. Door proactief te handelen en de dialoog met de klant aan te gaan. Door ons mede verantwoordelijk te voelen voor de financiële risico’s die onze klant in het dagelijks leven loopt. Door te doorgronden welke geldverstrekker en hypotheek het beste past bij de huidige en toekomstige financiële situatie van de klant. Wij willen dé financiële vertrouwenspersoon van onze klant worden en zijn en hem/haar adviseren, begeleiden en ontzorgen in het labyrint van verzekeraars en geldverstrekkers.

Wij willen onze medewerkers een stimulerende en inspirerende werkomgeving bieden en onze medewerkers de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen. Onze medewerkers moeten zich thuis voelen in ons bedrijf en plezier hebben in hun werk.

Onze visie

Wij geloven in een persoonlijke, professionele en eigentijdse aanpak. Persoonlijk omdat wij dichtbij en zichtbaar in de regio zijn met fysieke kantoren en vaste aanspreekpunten en gezichten. Professioneel omdat wij nu en in de toekomst continue investeren in de kennis, kunde en vaardigheden van onze medewerkers. Eigentijds omdat wij net even iets anders zijn dan ‘de rest’. Door de ‘verborgen’ wensen en behoeften van de klant te achterhalen en door het geven van een onafhankelijk advies in begrijpelijke taal. Door proactief te communiceren, door gebruik te maken van ons zeer modern automatiseringssysteem en door de snelheid in de afwikkeling van schades.

Wij zijn ervan overtuigd dat de belangen van onze (potentiële) klant het beste zijn gewaarborgd bij een onafhankelijk advies.

Onze visie is dat organisaties die klantgedreven zijn een ‘toegevoegde waarde’ hebben ten opzichte van de concurrentie. Wij geven invulling aan onze visie door regelmatig naar de mening van onze klanten over onze kwaliteit van dienstverlening te vragen. Door deze continue te verbeteren en door steeds een extra stapje meer te zetten voor onze klanten. Samenvattend de verwachtingen van onze (potentiële) klanten te overtreffen. Wij willen een negenplus organisatie zijn.

Klantgericht

Alle medewerkers van de organisatie zijn overtuigd van het belang van onze klant. Wij hebben een klantgerichte cultuur die in het teken staat van onze klant. Wij zetten graag steeds een stap extra voor onze klant. Wij willen weten hoe onze klant over ons denkt om daarmee onze dienstverlening telkens weer te kunnen verbeteren en aan te scherpen. Wij willen onze klant een stap voor zijn in voorlichting en communicatie.

Betrokken

Wij zijn dichtbij en betrokken. Voor elkaar, voor onze klanten en voor onze samenwerkingspartners. Daardoor weten we wat er speelt en wat er moet gebeuren. Wij zijn dienstbaar, luisteren, kunnen ons inleven en vragen door. Wij denken in oplossingen.

Persoonlijk

Iedere klant is uniek. Onze manier van werken verschilt dan ook per klant. Onze aanpak is echter hetzelfde. Wij staan voor persoonlijk contact met vaste aanspreekpunten en gezichten op fysieke locaties in de regio. Wij bouwen aan een duurzame relatie door onze (potentiële) klant echt te leren kennen.

Samenwerken

Collega’s werken samen in het belang van onze klant en maken gebruik van elkaars kennis, kunde en vaardigheden. Wij delen kennis met elkaar en met onze samenwerkingspartners. Wij zijn een team. Wij vieren successen en laten anderen stralen! Wij bepalen samen met onze (potentiële) klant welke geldverstrekker en hypotheek het beste past bij de huidig en toekomstige financiële situatie van de klant. Samen met de klant tot maatwerkoplossingen komen voor de financiële risico’s die de klant in het dagelijks leven loopt.

Integer

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke en/of gevoelige informatie en komen gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen jegens collega’s, onze (potentiële) klanten en samenwerkingspartners na. Open en eerlijk in de communicatie tussen de medewerkers onderling en in de communicatie met onze klanten en samenwerkingspartners.