Thema overlijden

In deze nieuwsbrief wordt nader ingegaan op de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. Wat is nu het verschil tussen beide verzekeringen?

Een overlijdensrisicoverzekering
De nabestaanden ontvangen het verzekerd bedrag als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. De nabestaanden kunnen daarmee bijvoorbeeld (een gedeelte van) de hypotheek aflossen.

Een uitvaartverzekering
Je kunt als nabestaande met de uitkering de uitvaartkosten of de dienstem die met de uitvaart te maken hebben, betalen.

Veel leesplezier toegewenst.