Het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor je werknemers is voor de werkgever een aanzienlijke kostenpost. Het getuigt echter wel van goed werkgeverschap als je ook op deze manier voor je werknemers zorgt. Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zie je voornamelijk bij grote organisaties en vooral voor werknemers met een bovenmodaal salaris.

De eerste twee jaar

De eerste twee jaar van de zieke werknemer is de werkgever verplicht minimaal 70% van het bruto loon te betalen. In de meeste cao’s staat dat in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% van het bruto loon wordt uitgekeerd aan de ziek werknemer.

Na twee jaar

Als je langer dan twee jaar ziek bent, kan de werkgever de werknemers ontslaan. De werkgever kan daarvoor een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is.
Je krijgt als zieke werknemer dan te maken met de Wet werk en inkomen aar arbeidsvermogen (WIA). De werknemer kan daardoor fors achteruit gaan in inkomen en zelfs terugvallen tot bijstandsniveau.

Welke uitkeringen zijn er?

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: De IVA-uitkering en de WGA-uitkering. De IVA-uitkering is 75% van het WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is begrensd aan maximaal het dagloon. Werknemers die meer dan bruto 55.927 euro (SV-loongrens) verdienen worden dus dubbel gekort. Voorwaarden om voor deze uitkering in aanmerking te komen zijn: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dit is het geval als je niet meer dan 20% van je laatstverdiende salaris kunt verdienen en er geen of zeer geringe kans is dat de arbeidsongeschiktheid verbetert binnen een termijn van vijf jaar.

Ben je deel arbeidsongeschikt dan kun je mogelijk in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: je bent voor minimaal 35% arbeidsongeschikt en je hebt minimaal 26 weken gewerkt in de 36 weken direct voordat je ziek werd. Er zijn drie soorten WGA-uitkeringen (de loongerelateerde-, de loonaanvullings- en vervolguitkering).

De oplossingen voor de voornoemde hiaten

Voor diegene die meer dan bruto 55.927 euro per jaar verdienen, kun je voor je werknemers een WIA-Excedentenverzekering sluiten. Ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn je werknemers voldoende beschermd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, hebben geen recht op een WIA-uitkering. De werknemers blijkt ook na twee jaar ziek zijn in dienst bij de werkgever. Je krijgt echter wel te maken met een inkomensterugval die je kunt verzekeren door een WIA-bodemverzekering af te sluiten.

Neem contact met ons op om een voorziening voor je  eigen arbeidsongeschiktheid en/of de arbeidsongeschiktheid van je werknemers te treffen. De zorg van jouw en je werknemers is ook onze zorg. Wij helpen je graag.